Personakt

Michael Finler Envall

Komministeradjunkt. Blev högst 55 år.

Född:1764-01-13 Finnika nr 7, Enångers sn, HÄL. [1]Föräldrar till "Michel", född i Enångers sn den 13 januari (döpt den 15) 1764: Mickel Eriksson och hu. Brita Hansdotter i Finnika. Faddrar: Lars Jonsson i Tosätter [Enånger] och hu. Brita Olofsdotter; Nils Olofsson i Finnika och hu. Gölin "Ers" (Ersdotter?). (Ungfaddrar:) Drängen Mickel Hansson i Bölan [Enånger] och pigan Anna Olofsdotter i Tosätter.
Bosatt:omkring 1781-02-01 Finnika nr 7, Enångers sn, HÄL. [2]I husförhörslängden 1781 skrivs "Schol. Michel Finler" (f. 1764), 17 år, hos föräldrarna vid husförhöret i västra Finnika den 1 februari. Hans betyg är "eleganter per o(mn)ia" (dvs. felfritt i allt).
Student:1787 Uppsala universitet, Uppsala, UPP. [3]
Prästvigd:1789-12-18. [3]
Adjunkt, pastors-:omkring 1797 Norrala pastorat, HÄL. [4]
Fadderskap:1802 Losjö, Norrala sn, HÄL. [5]"Adj. Mich. Envall", utan angiven vistelseort, står 1802 som fadder till Sara Katarina (f. 1802-03-18), dotter till torparen Erik Ersson och hu. Brita Persdotter i Losjö.
Fadderskap:1802 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL. [6]Adjunkt Mich. Envall och fru Ulrika Forsslöf, utan angiven vistelseort, står 1802 som faddrar till Jon (f. 1802-12-23), son till sockenlappen Jon Juliusson och hu. Anna Jönsdotter i Kattön (Svarven) i Norrala sn.
Fadderskap:1803 Svarven, Norrala sn, HÄL. [7]"M. Adj. Mich. Envall, Fru Ulla Forsslöf i Å" står 1803 som faddrar till Lars (f. 1803-02-01), son till husmannen Karl Boman och hu. Brita Larsdotter i Svarven.
Bosatt:omkring 1803 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL. [8]
Fadderskap:1803 Å, Norrala sn, HÄL. [6]"Adj. Mich. Envall, Fru Ulla Forsslöf i Å" står 1803 som faddrar till Erik (f. 1803-01-09), son till båtsmannen Olof Boda och hu. Margta Ersdotter i Å.
Fadderskap:1804 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL. [9]"Adj. Mich. Envall, [och] Fr. Ulla Forslöf i Å" står 1804 som faddrar till Brita Lena (f. 1804-04-01), dotter till gästgivaren Hans Norell och fru Brita Lena Hillberg i Kungsgården nr 2. (Vid samma tillfälle står också mamsell Ulla Ygberg iÅ som ungfadder.)
Arvsskifte:1804-03-15 Å nr sub 2+, Norrala sn, HÄL. [10]Arvsskiftet efter svärmodern Kristina Rivelius hålls den 15 mars 1804. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personakt.
Bosatt:omkring 1808 Trönö (X). [11]
Arvsskifte:1808-02-09 Trönö (X). [12]Arvsskiftet efter hustrun Ulrika Envall hålls i Trönö sn den 9-13 februari 1808. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personnotis.
Komminister (Kaplan):från 1816-09-12 Norrala pastorat, HÄL. [3]
Död:1819 Norrala pastorat, HÄL. [13]

Äktenskap med Ulrika (Ulla) Forsslöf Ygberg (1756 - 1808)

Vigsel:1797-04-23 prästgården, Norrala sn, HÄL. [14]Vigselnotisen med datumet den 23 april 1797 lyder: "Adjunctus Comminstri Herr Michael Envall samt Enke Fru Ulrica Ygbergfödd Forsslöf, sammanwigde uti Prestgården."

Noteringar

I kyrkoräkenskaperna för Norrala finns i den inledande delen en förteckning över präster i Norrala pastorat, vilken upprättades omkring 1740 av kyrkoherde Olof Nordlinders hand och sedan kompletterades av efterträdarna. Bland komministrarnaupptas efter Per Bollner: "1816. 1 Maji [nr:] 12. Mikaël Envall. Född i Enånger. 1764. Ord. 1789. Tillträdde Sac. 1816.[korstecken] 1819." [LI:1, opag. (Genline ID: 700.18.39200)]
---
I Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 306,anges följande om honom:
"14. MICHAEL ENVALL. Född i Enånger 13 Jan. 1764. Stud. 1787. Pvgd 18 Dec. 1789. Commin. här 12 Sept. 1816. Död 10 Maj 1820.
Gift 1 med Landsfiskal Yggbergs [sic] enka Ulr. Forsslöf, dotter af Prosten här A. Forsslöf; 2. med Anna Chr. Widberg, som sedan blef g. m. Commin. Åkerberg i Hudiksvall."


Källor

[1]Enånger C:3, 1756-1800, p. 74, Genline ID: 2212.42.48100
  
[2]Enånger AI:2, husförhörslängd 1751-1788, opag., Genline ID: 2212.30.91300
  
[3]Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 306
  
[4]Se Vigsel
  
[5]C:4, f. 44v
  
[6]C:4, f. 46r, Genline ID: 700.16.22800
  
[7]C:4, f. 46v, Genline ID: 700.16.22900
  
[8]Se Fadderskap
  
[9]C:4, f. 49v
  
[10]Bouppteckningar 1801-1804, nr 178, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
[11]Se Arvsskifte
  
[12]Bouppteckningar 1808-1809, nr 45, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
[13]LI:1
  
[14]C:4, f. 101r