Personakt

Mattias (Matteus, Mats) Agerman

Bosatt:Lögdö bruk, Timrå sn, MED. [1]
Bokhållare:Lögdö bruk, Timrå sn, MED. [1]
Vice borgmästare:före 1700 Söderhamn (X). [1]
Bosatt:före 1700 Söderhamn (X). [1]
Rådman:till 1708 Gävle, GÄS. [1]
Bosatt:till 1708 Gävle, GÄS. [1]
Död:1708 Hamrånge sn+, GÄS. [2]
Begravd:1708 Hamrånge sn, GÄS. [1]

Äktenskap med Katarina Nilsdotter Warg (1665 - )

Vigsel:1685 Selångers sn, MED. [1]

Barn:
Katarina Agerman

Noteringar

Hälsingeprosten Olof Johannis Broman skriver om honom i sitt verk Glysisvallur (tryckt som Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Varg, d. 2, Uppsala 1912-1953,, s. 760):
"XI: Classen. Catharina Nils Dotter, Varg [dotter till kronobefallningsmannen i Hälsingland Nils Larsson Varg och hu. Katarina Olofsdotter Arnaesia, s. 754] född 1665, och gift ... med Mathhaeus Agerman; som först war CronoFougde i Medelpad; sedan vice Borg-Mäst: i söderhamn och sist Rådman i Gefle; hafwande tilsaman ... st: Barn, för än han dog .. och hon ...
1. Peter Agerman
2: Catharina Agerman
3: Nils Agerman."
---
Lars-Erik Almberg skriver i ett inlägg på Anbytarforum [www. genealogi.se, disk. Släkter/Övriga släkter A-B/Agerman, 2001-01-28] följande:

"I tjugo år har jag nu försökt att spåra föräldrarna till tre personer som levde i början av 1700-talet, alla med efternamnet Agerman. (---) De personer som jag söker är Anders Petri Agerman (ca 1676 - 1740), Mattias (Mattheus) Petri Agerman (död 1708) samt Olof Petri Agerman (170(8) - 1751). Släktskap har jag lyckats verifiera mellan Matteus och Anders. De var bröder. Olof, född i Medåker och senare bosatt i Grangärde, står emellertid ännu helt för sig själv och jag väntar med att forska vidare på honom då det mesta tyder på att han inte tillhör samma släkt som de andra två.

Vilka var föräldrarna till Anders och Mattias? Spåren leder till Västmanland.

Anders skolgång är okänd men 1694 var han bonde och skrivare på Viksjö bruk i Hamrånge sn (X). 1720-talet var han bosatti Fallet (nuvarande Lingbo) inom Skog sn (X) . Där var han bokhållare och inspektor. 1730-talet tillbringade han som bokhållare på Kilafors bruk, Hanebo sn (X) till sin död 1740. Han var gift med Helena Öhrn (1670 - 1741). Troligtvis hade han tre barn men endast Petter eller Petrus (1707 - 1770), är hittills verifierad.

På hösten 1699 var Anders Agerman kallad till tinget i Skogs sockenkyrka. Det gällde en tvist angående ett kontrakt med Anders Persson i Ryssbo.
I protokollet från den renoverade domboken kan läsas följande:
"Bokhållaren präsens, begärer att dess Broder, för detta vice Borgmästaren i Söderhambn Martheus Agerman uthi denna sak för honom måtte få lof agera, hwilket och så honom efterlät".
Denna lilla mening löste efter många års möda relationsfrågan mellan Anders och Mattheus. De var bröder!!

Matteus bör vara född på tidigt 1660-tal eftersom han gick i gymnasium i Västerås i början av 1670-talet och utbildade sig vidare på universitetet i Uppsala. Till yrket blev han först lagförare och sedan protokollförare åt häradshövdingen Erich Teet, därefter lagförare och bokhållare på Lögdö bruk (Y), kronobefallningsman på Orsill, nuvarande Timrå sn i Medelpad, var strax före sekelskiftet vice borgmästare i Söderhamn samt avslutade sin karriär som rådman i Gävle. Trots att han varit verksam ett antal år i Gävle när han dog 1708 så begravdes han i Hamrånge sn, Gästrikland.

År 1685 gifte Matteus sig i Selånger (Y) med Catarina Warg (f 1665), dotter till kronobefallningsmannen Nils Larsson Warg och dennes hustru Catarina Olofsdotter Arnaesia. Minst tre barn fick de, Nils, Catarina och Petrus.

Mattheus Agerman förekommer med sin namnteckning, och ibland även sigill, av naturliga skäl i åtskilliga länsräkenskaperoch domböcker i Gävleborgs- och Västernorrlandslän. Hans väg på den juridiska banan är således ganska lätt att följa. Men vad blev det av hans barn? Nils finns i födelseboken för Selånger (Y) 1688, jungfru Catarina finns som dopvittne 1706i Gävle och Petrus torde vara den Petrus som jag nyligen funnit vara inskriven i Gävle trivialskola 1702. Men barnens vidare öden är ännu så länge okända för mig.


VÄSTERÅS
1981 var jag i kontakt med stadsarkivet i Västerås och fick då veta att Mattias Petri Agerman fanns omnämnd med sitt efternamn i gymnasiematrikeln i Rudbeckianska skolans arkiv. Från den aktuella tiden är emellertid handlingsbeståndet begränsat men där finns spridda protokoll och handlingar från 1571, gymnasiets matrikel, trivialskolans matrikel, skolförfattningar (från 1618), och ekonomi, löneförmåner (från 1624). Vid kontroll, som en forskarkollega Kåre Eriksson gjort, visade det sig att Mattias finns omnämnd i gymnasiets matrikel under åren 167(2) - - 1676. I trivialskolans matrikel för åren dessförinnan finns ingen nämnd med namnet Agerman men där finns Mattias Petri med tillnamnen Romferus, Kolbeckius, Vibelius * och Beningius. En fråga är då om Mattias Agerman har gått i trivialskola på annat håll eller är identisk med någon av de nämnda personerna i Västerås skola.

I födelseböckerna för Västerås har jag sökt efter Mathias (Matheus) med möjlig fader inom tänkbar tidsperiod för födsel.I vigselböckerna har jag sökt eventuella kandidater till föräldraskapet. Vidare har jag också granskat andra intressanta personer i Västerås som kan associeras med namnet Agerman eller kan ha någon relation till Mattias senare i livet. Resultatet blev följande:

FB1659 14 april ... barn Mathias
FB1660 21 september ... barn i ... Mathias **
FB1663 10 december döptes twenne barn, Pedher Matzsons i ...by Brijta och Christina
FB1665 16 september döptes Pädher Matz barn i ...by kallas Anders **
FB1665 21 januari döptes Anders Wargs barn kallas Måns (finns det koppling till Warg i Gävle?)
FB1665 10 april döptes Matz Pädhers Romsferi barn på Ryn.... kallas ....
FB1665 16 september döptes Päder Matz barn i ...nby kallas Anders
FB1676 (9)? september Pär .... .... tvenne barn Oloff och Anders
FB1676 5 november Pär Andersson ..(skräddare?).. Anders
FB17(00)? 2 augusti döptes båtsmannens Haldevard Örns barn kallades Erick
With. Johan Hansson ... ... Hr Olof Agorelius, hust: Christina ... Jungfru Helena Mårtensdotter
FB1715 25 juni Sara Anders Forsman Hr Mag. Anagrius m.fl
FB1716 26 november Matias Föräldrar Erick Matson i Klåckare torpet
bland vittnena H Magister Fredrick Anagrius

* Kan Vibelius komma från gården Viby i Medåker och bytt namn till Agerman med syfte på det latinska 'ager' för åker. Den i början nämnde Olof Agerman kommer ifrån Medåker.

** Troligtvis är Pädher Matz far till båda barnen eftersom det suddigt skrivna bynamnet verkar vara detsamma i båda födelsenotiserna. Intressant att alla tre namnen Pär, Mattias och Anders figurerar här.

VB1660 3 oktober vigdes Päder Matzson och Ingeborg ...dotter
VB1665 11 april vigdes Pädher Pädhersson .... och Karijn Nilsdotter


GÄVLE
Dödbok 1697 tar upp den 13 mars att glasmästaren Johan Örn avlider efter en tids sjukdom.

Dödbok 1708. "Den 8 juni blef efter en sfår och långligh sjukdom utji en sal. stund död, Rådmannen Hr Mathaeús Agerman och blef begrafen dn 21 dito uthi Hambrånge".

Födelsebok 1706 den 22 november för Carl uppger föräldrarna till Borg: Olof Warg och hust Margareta. Bland vittnena märks särskilt Jungf: Catharina Agerman

(Catharina Agerman är Mattias dotter och Olof Warg är bror till Mattias hustru Catharina Nilsdotter Warg. Margareta är Olof Nilsson Wargs tredje hustru och hette Östman i efternamn. Mattias Agermans namn förekommer av naturliga skäl ofta i domböckerna i Gävle eftersom han var rådman där. Både han och hans hustru finns också ofta som dopvittnen där, i synnerhet när någon ur den stora Wargfamiljen har fått en utökning.)

HAMRÅNGE
Mantalslängden 1695 sid 379 upptar på Wäxiö Hammar bl a:
Skrifwaren Anders Agerman 1 bonde, 1 dräng, 1 piga

Anders hade en son Petrus. Men enligt Hamrånge sockens kyrkokladd så bör han också ha fått en dotter och en son tidigare. Sonen borde vara den i Gävles skolmatrikel nämnde Carolus. Men det kan ju också ha funnits en Erik.

Mattias svärföräldrar hette Nils (Wargh) och Catharina (Arnaesia). Anders svärfar hette Erik (Öhrn) men svärmor är okänd.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1665 Makan Katarina Nilsdotter Warg föds 1665 [3]
1685 Vigsel Katarina Nilsdotter Warg 1685 Selångers sn, MED [1]
<1700 Vice borgmästare före 1700 Söderhamn (X) [1]
<1700 Bosatt före 1700 Söderhamn (X) [1]
<1708 Rådman till 1708 Gävle, GÄS [1]
<1708 Bosatt till 1708 Gävle, GÄS [1]
1708 Begravning 1708 Hamrånge sn, GÄS [1]
1708 Död 1708 Hamrånge sn+, GÄS [2]

Källor

[1]Meddelat av: Almberg, Lars-Erik, Box 5398, 102 49 Stockholm, Anbytarforum (http://genealogi.aland.net/discus), disk. Släkter > Övriga släkter A-B > Agerman, inlägg 2001-01-28
  
[2]Se Begravning
  
[3]Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Varg (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 760