Personakt

Anders Forsslöf

Kyrkoherde, prost. Blev 78 år.

Född:1715-11-21 Färila sn, HÄL. [1]I det gamla herdaminnet för ärkestiftet anges han felaktigt vara född i Forsa sn den 21 september 1715. [Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 302] (Ingen Anders finns heller född detta datum i Forsa sn.) Han anger emellertid sig själv vara född den 21 november 1715 i Färila sn. [LI:1, opag. (Genline ID: 700.18.39200)] Han finns förbryllande nog inte heller bland födda i Färila 1715.
Bosatt:från 1742 till 1773 Hille sn, GÄS. [2]
Komminister (Kaplan):från 1742 till 1773 Hille pastorat, GÄS. [3]
Bosatt:från 1773 till 1794 prästgården, Norrala sn, HÄL. [4]
Kyrkoherde:från 1773-08-16 till 1794-08-13 Norrala pastorat, HÄL. [3]I det gamla herdaminnet för ärkestiftet anges om honom under kyrkoherdar i Norrala: "19. ANDERS FORSSLÖF. Hels. Född 21 Sept. 1715 i Forssa. Fadr. Soldat. Stud. 1738. Pvgd 13 Maj 1740. Hille församling begärte honom, då han ännu var Student, till dess Comminister, aktandes onödigt, att något förslag upprättades. Cons. gillade detta, och utfärdade fullmakt för honom till denna syssla 1742. Kyrkoh. här 16 Aug. 1773. Concionator vid prestmötet 1778. Contractsprost 20 Aug. 1781. Död 13 Aug. 1794. För sitt alfvarsamma väsende allmänt aktad och åtlydd. - Gift med Christina Rivelius, Commin.dotter i Hille. Barn: Pehr, Kongl. Hårfrisör; Abraham, Grosshandl. i Stockholm; Anders, Handelsbokhåll.; Eric, Sjöman; en dotter,g. m. Gästgifv. Wretman i Hille; Catharina Charlotta, g. m. ConRect. i Hudiksvall Mag. J. Westerström; Anna Christina, g. m. Bruksinsp. Engman och Commin. i Idenor Mag. E. Eckerström; Sophia Elis., g. m. Handl. L. Norell i Söderhamn; Ulrica, g. m. Landsfiscaln E. Yggberg och Comm. Mich. Envall."
Bosatt:omkring 1776 Hilleby, Hille sn, GÄS. [5]
Fadderskap:1777 Åkre, Norrala sn, HÄL. [6]"Kyrkoherden And: Forsslöf [och] Fru Christina Forsslöf", utan angiven vistelseort, står 1777 som faddrar till Barbro (f. 1777-05-23), dotter och första barnet till Pål ("Paul") Svensson och hu. Brita Olofsdotter i Åkre. (Vid samma tillfälle står mademoiselle "Cathr: C: Forsslöf" som ungfadder tillsammans med adjunkten P. Lockner.)
Prost:från 1781-08-20 till 1794-08-13 Hälsinglands södra kontrakt, HÄL. [3]
Död:1794-08-13 prästgården, Norrala sn, HÄL. [7]Dödsnotisen med datumet den 13 augusti 1794 lyder: "Prosten Andr. Forsslöf af Gikt och ålder". Åldern 78 år 8 månader 23dagar.

Äktenskap med Kristina Rivelius (Forsslöf) (1719 - 1804)

Vigsel:1742. [8]

Barn:
Anna Kristina Forsslöf Engman (1742 - )
Katarina Charlotta (Kajsa Lotta) Forsslöf (1746 - )
Sofia Elisabet Forsslöf (1753 - )
Anders Forsslöf (1756? - )
Ulrika (Ulla) Forsslöf Ygberg (1756 - 1808)
Erik Forsslöf+ (1759 - )
Ingrid Margareta Forsslöf
Per Forsslöf
Abraham Forsslöf

Noteringar

Hans svärmor var i sitt andra äktenskap gift med kyrkoherden i Norrala Isaac Krafft. (Hennes mormors morfar var själv bördig från Norrala.)
---
I kyrkoräkenskaperna för Norrala finns i den inledande delen en förteckning över präster i Norrala pastorat, vilken upprättades omkring 1740 av kyrkoherde Olof Nordlinders hand och sedan kompletterades av efterträdarna. Bland kyrkoherdarna upptas efter Olof Nordlinder, med Anders Forsslöfs egen hand: "1775. 1 Maji [nr:] 17. And. P. [ev. förkortning för Persson] Forsslöf tilträdde med ArchieBisk. Magn. Beronii Fullmagt af d. 16 Aug. 1773. föd i Ferla [dvs. Färila sn] 1715 d 21Nov. Ordin. 17409. Com(m)in. i Hille 1743. Contracts Prost 1780. [tillagt med annan hand:] [korstecken:] 13/8 1794." [LI:1, opag. (Genline ID: 700.18.39200)]
---
I husförhörslängden 1757-1772 för Hille sn skrivs för året 1758, den 20 november, under Hilleby [Hille AI:2, p. 32]:
Komminister And. Forsslöf, 44 år
Madam Kristina Rivelia, 40 år
"Svärm." madam Ingrid Warg, 73 år
"Modren", hu. Anna Andersdotter, 87 år
Sonen Andreas, 2 år.
---
I husförhörslängden 1776-1778 för Hille sn skrivs under
Hilleby [Hille AI:3, uppsl. 24]:
Pastorn [med otydlig förkortning före] herr And. Forsslöf (f. 1714 [sic])
Fru Kristina Rivelia (f. 1719)
Son Erik (f. 1759)
Dotter "Cajsa Lotta" (f. 1746)
- Sofia Lisa (f. 1753)
- Ulrika (f. 1756).
---
I husförhörslängden 1778 skrivs för "Prestgården" [AI:1, 1778, p. 23]:
"Herr Kyrkoherden Anders Forsslöf" (f. 1715-11-21), 63 år
"Fru Christina Riwelia" (f. 1719-05-25), 59 år
"Madem:[oiselle] Catharina Lotta" (f. 1746-02-18), 32 år
- Sophia Elisabeth (f. 1753-11-29), 25 år
"Johannes Engman" (f. 1769 [överstruket "4 Nov:"], 9 år
"Petr. Engman" (f. 1773-11-18)
Adjunkt Per Lockner (f. 1743-05-31), 35 år.
(Därefter följer de sju medlemmarna av tjänstefolket.)
---
I husförhörslängden 1782 skrivs för "Prostgården" [AI:1, 1782, p. 17]:
"Prost. And. Forsslöf" (f. 1715-11-21), 68 år
Prostinnan Kristina ("Christ.") Rivelia (f. 1719-05-25), 63 år
Dotter Katarina Charlotta (f. 1746-02-18), 36 år
D:o Sofia Elisabet (f. 1753-11-29), 29 år
"Dott.Son" Johan Engman (f. 1769-10-21), 13 år
D:o Per ("Petrus") (f. 1773-11-18), 9 år
(Därefter följer de åtta medlemmarna av tjänstefolket.)


Källor

[1]LI:1, opag. (Genline ID: 700.18.39200)
  
[2]Se Komminister
  
[3]Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 302
  
[4]Se Kyrkoherde
  
[5]Hille AI:3, husförhörslängd 1776-1778, uppsl. 24
  
[6]C:4, f. 4v
  
[7]C:4, f. 119v
  
[8]Se Död