Personakt

Mor (Marion) Campbell

Född:Scotland.

Barn med Eachuinn Ruadh nan Cath MacLean (1367 - 1411)

Barn:
Lachlan Bronneach Maclean (1393 - 1432)