Personakt

Matthias (Mats) Arelius

Adjunkt.

Född:Österfärnebo (X). [1]
Adjunkt, pastors-:från 1709 till 1715 Norrala pastorat, HÄL. [1]I Norrala kyrkoräkenskaper för räkenskapsåret som löpte från den 1 maj 1708 till den 1 maj 1709 undertecknas på detta sätt: "Uppå högährewyrdige H.r kyrkioherdens, nu hos Gud Sal: Mag: Isaaci Kraffts wägnar, Matth: Arelius V:P: uthi Norala". [LI:1, f. 195r]
Fadderskap:1710 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL. [2]Matthias Arelius, utan angiven vistelseort, står 1710 som ungfadder - jämte jungfru Elisabet Schening - till Kerstin (f.1710-09-22), dotter till Hans Olofsson och hu. Anna på Kattön.
Fadderskap:1710 Norrala sn, HÄL. [2]Herr Matthias Arelius, utan angiven vistelseort, står 1710 som ungfadder till Kerstin ("Christina") (f. 1710-12-0x), dotter till sockenskrivaren Jöns Fors och Gertrud Persdotter, utan angiven vistelseort i socknen.
Fadderskap:1711 Svartvik nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL. [3]"Matthias Arelius", utan angiven vistelseort, står 1711 som fadder till Karin (f. 1711-10-15), dotter till Jon Jonsson och Anna Andersdotter i Svartvik nr sub sub 1.
Fadderskap:1711 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL. [4]"Matthias Arelius", utan angiven vistelseort, står 1711 - jämte jungfru Katarina Agerman - som ungfadder till Margareta (f. 1711-08-31), dotter till Nils Johansson och Gölin Jonsdotter i Svartvik nr sub 1.
Fadderskap:1711 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL. [5]"Herr Matthias Arelius", utan angiven vistelseort, står 1711 som fadder till Kerstin (f. 1711-06-08), dotter till Johan Mårtensson och hu. Brita Persdotter i Svartvik nr 2.
Fadderskap:1712 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL. [6]"Matthias Arelius" och "Mad: Ingrid Warg", utan angiven vistelseort, står 1712 som faddrar till Margareta (f. 1712-07-03), dotter till herr Michael Dahlmark och madam Katarina Gestrinia i Källene nr sub 3.
Fadderskap:1712 Å nr 1, Norrala sn, HÄL. [7]Matthias Arelius, utan angiven vistelseort, står 1712 - jämte en jungfru Katarina Agerman - som ungfadder till Sara (f. 1712-03-16), dotter till bonden Jon Andersson och hu. Ingrid Olofsdotter i Å nr 1.
Fadderskap:1713 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL. [8]"Herr Matthias Arelius", utan angiven vistelseort, står 1713 - jämte jungfru Elsa Krafft - som ungfadder till Karin (f. 1713-02-23), dotter till Mårten Jonsson och Margareta Eriksdotter i Edvik nr 1.
Död:1715-04-01 Norrala sn, HÄL. [9]Dödsnotisen lyder: "ANNO 1715 d. 1 aprilis, afsomnade H. Matthias Arelius, födder Uti Färnebo Sochn, och warit Adjunctuswed Norahla Försambling uti 6 1/4 åhr, hwilken blef begrafwen uti Norahla Kyrka mitt för Kyrkiodörren i qwinfolks Bänkarne d. 3 Aprilis, och effter honom aflystes och gafs til Kyrkian d. 16 Ejusd. ___ D[aler] 10: _ K.mt."

Äktenskap med Ingrid Warg (1686 - )

Vigsel: [10]

Barn:
Helena Arelia (Arelius) (1713 - 1715)

Källor

[1]Se Död
  
[2]C:2, uppsl. 97
  
[3]C:2, uppsl. 43
  
[4]C:2, uppsl. 42
  
[5]C:2, uppsl. 44
  
[6]C:2, uppsl. 74
  
[7]C:2, uppsl. 5
  
[8]C:2, uppsl. 39
  
[9]C:2, f. 110v
  
[10]Jämför barnens födelsenotiser