Personakt

Per (Peter) Forsius

Regementsskrivare, landsskrivare.

Fadderskap:1696 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL. [1]"Härads Landssskrifwaren Mons: Forsius" står 1696 - jämte jungfru Ingrid Gris - som fadder till Ingrid (f. 1696-12-18), dotter till bonden Anders Persson på Sand. (Att han står som fadder tillsammans med Ingrid indikerar att de redan då vartrolovade.)
Landsskrivare:omkring 1696 Södra Hälsinglands fogderi, HÄL. [2]
Fordran:1706 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL. [3]Vid tinget i Mo i januari 1706 låter landsskrivaren P. Forsius registrera sin fordran (möjligen för kronans räkning) på 32 daler 4 öre kopparmynt hos länsman Lars Persson i Fors.
Fordran:1706 Styvje nr 1, Norrala sn, HÄL. [3]Vid tinget i Mo i januari 1706 registreras följande inteckning (här återgiven med normaliserad stavning): "Landsskrivaren P. Forsius lät sig till säkerhet [möjligen för kronans räkning] inteckna en fordran på 16 daler 16 kopparmynt i hemmanet Styvje, som Mats Olsson åbor."
Regementsskrivare:till 1749 Hälsinge regemente, HÄL. [4]
Död:1749 Forsdal (Orsta), Söderala sn, HÄL. [5]Bland avlidna i Söderala sn 1749 upptas: "Forsdahl. Herr Regementsskrifwaren wid Kongl. Helsinge Regementet Peter Forsius den Äldre. Blef död d. [tomt] begrafwen med anständig Heder i Kyrkan och sin egen graf. d: 27 April. Siukdomen war bröstsiuka, --- [två otydliga ord] aftagande krafter."
Begravd:1749-04-27 Söderala kyrka, Söderala sn, HÄL. [6]Hälsingeprosten anger i sin Glysisvallur från 1700-talets första hälft att "främst i Norra gången" i Söderala kyrka lågen gravsten (avritad) med texten: "DENNA LIKSTEN TILLHÖRER REGEMENTS SKRIFWAREN WED HELSINGE REGEMENTET AEREBORNE OCH WÄLBET.e HERR PETER FORSIUS MED DES K. HUSTRO. HUST: INGRID GRIS SAMPT BARN OCH ARFWINGAR (---) ANNO 1726." (Skriften inleds och avslutas med bibelcitat.) - Begravningsdatumet framgår av dödsnotisen.

Äktenskap med Ingrid Gris (- 1726)

Vigsel: [7]

Noteringar

I en kyrkobokslängd för Söderala kyrka 1727 skriver han under som "P. Forsius". [Söderala C:1, ministerialbok 1695-1743,p. 302, Genline ID: 1884.32.99700]
---
Enligt en äldre notering i mina samlingar ska Peter Forsius av hälsingeprosten Olof Broman anges vara född i Söderala sn. Det är emellertid möjligt att han har en koppling till länsmanssläkten i Fors (nr 1) i Norrala, av vilka flera kalladesig just Fors. Peter står 1693 som fadder just i Fors nr 1 och han har 1706 en fordran hos länsmannen Lars Persson i samma hemman.


Källor

[1]C:1, f. 94v
  
[2]Se Fadderskap
  
[3]Renoverade småprotokoll 1706, häradsrätter, Gävleborg, vol. 3, pag. 2248, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
[4]Se Död
  
[5]Söderala B:1, vigsel- och dödbok 1744-1782, Genline ID: 1884.36.46800 (hänvisningen lämnad av Inga-Lill Meijer i e-post 2005-05-31)
  
[6]Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, kap. 3b, Söderala kyrka (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 447
  
[7]Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Gris (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 793