Personakt Antavla

Ulrika (Ulla) Forsslöf Ygberg

Blev högst 52 år.

Far:Anders Forsslöf (1715 - 1794)
Mor:Kristina Rivelius (Forsslöf) (1719 - 1804)

Född:1756 Hille sn+, GÄS. [1]Eftersom fadern var komminister i Hille i Gästrikland åren 1742-1773 bör hans barn ha fötts där.
Bosatt:omkring 1776 Hilleby, Hille sn, GÄS. [2]
Bosatt:omkring 1781 prästgården+, Norrala sn, HÄL. [3]
Bosatt:omkring 1786 Florsberg, Mo sn, HÄL. [1]
Bosatt:omkring 1791 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL. [4]
Arvsskifte:1791-06-03 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL. [5]Arvsskiftet efter maken Erik Ygberg hålls i Å den 3-4 juni 1791. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personakt.
Fadderskap:1802 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL. [6]Adjunkt Mich. Envall och fru Ulrika Forsslöf, utan angiven vistelseort, står 1802 som faddrar till Jon (f. 1802-12-23), son till sockenlappen Jon Juliusson och hu. Anna Jönsdotter i Kattön (Svarven) i Norrala sn.
Fadderskap:1803 Svarven, Norrala sn, HÄL. [7]"M. Adj. Mich. Envall, Fru Ulla Forsslöf i Å" står 1803 som faddrar till Lars (f. 1803-02-01), son till husmannen Karl Boman och hu. Brita Larsdotter i Svarven.
Fadderskap:1803 Å, Norrala sn, HÄL. [6]"Adj. Mich. Envall, Fru Ulla Forsslöf i Å" står 1803 som faddrar till Erik (f. 1803-01-09), son till båtsmannen Olof Boda och hu. Margta Ersdotter i Å.
Fadderskap:1804 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL. [8]"Adj. Mich. Envall, [och] Fr. Ulla Forslöf i Å" står 1804 som faddrar till Brita Lena (f. 1804-04-01), dotter till gästgivaren Hans Norell och fru Brita Lena Hillberg i Kungsgården nr 2. (Vid samma tillfälle står också mamsell Ulla Ygberg iÅ som ungfadder.)
Arvsskifte:1804-03-15 Å nr sub 2+, Norrala sn, HÄL. [9]Arvsskiftet efter modern Kristina Rivelius hålls den 15 mars 1804. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personakt.
Bosatt:till 1808-01-29 Trönö (X). [10]
Död:1808-01-29 Trönö (X). [10]
Bouppteckning:1808-02-09 Trönö (X). [11]Bouppteckningen inleds: "År 1808 den 9-13.de Februarii förrättades Laga Bouptekning efter S. M. Adjuncten Herr Mag. Michaël Envalls kära Maka Fru Ulrica Envall [dotter till prosten i Norrala Anders Forsslöf] i Trönö hwilken med döden afled den 29.de sidstledne Januarii. Närvarande härvid voro: så väl den aflednes efterlämnade Man, Som ock Dess Son, StudentenHerr Anders Ygberg å egne, och tillika med med dess Dotter Christina Ulricas Man, Apologisten vid Hudiksvalls Kongl. Trivial Schola Herr Mag. Lars Jäderlund bevakade Dess i Stockholm varande Söner, Handels Bokhållaren Herr Pehr Abraham ochErik Christian Ygbergs uti Boet Rörande Afairer." Bouppteckningen är omfattande, hela 16 sidor. Under "Hus och Boningar" upptas: "Gården, bestående af Sal med 2.ne kammar, försedd med Spis, kakelungar [sic] och fönster; Kök och kammare medSpisar och Tackjärns häll, jämte förnster Brygghus med ugnsmar[?], koppar-murpanna och fönster; Lada, Fähus, 2.ne Bodar, Vedlider och Källare, allsom det nu befinnes, för nedsatt värde i anseende till flyttning för" 66 riksdaler 32 skillingar. Värdet av inventarierna uppgår till hela 589 riksdaler 24 skillingar 8 runstycken, men från detta avgår de också ansenliga skulderna om 353 riksdaler 5 skillingar 9 runstycken. Behållningen blir alltså drygt 236 riksdaler. Undertecknande bytesdeltagare är Michael Envall; Anders Ygberg på sina och brödernas vägnar; L. Jäderlund på sin hustru Kristina Ulrika Ygbergs vägnar; dessutom "Eric Christian Ygberg" och Per Abrah. Ygberg i Stockholm den 29 september.

Äktenskap med Erik Persson Ygberg (Yggberg) (1744 - 1791)

Lysning:1781-11-25 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL. [12]Lysning skedde den 25 november 1781 i Norrala kyrka "emellan LandsFiscalen Herr Eric Ygberg och Jungfru Ulrica Forsslöf".
Vigsel:1781-12-02 Norrala sn, HÄL. [13]Vigselnotisen med datumet den 2 december 1781 lyder: "Lands och StadsFiscalen, Eric Ygberg i Mo, samt Probste dottren, Jungfru Ulrica Forsslöf."

Barn:
Anders Ygberg (1782 - )
Per Abraham Ygberg (1784 - )
Kristina Ulrika Ygberg (1788 - )
Erik Christian Ygberg

Äktenskap med Michael Finler Envall (1764 - 1819)

Vigsel:1797-04-23 prästgården, Norrala sn, HÄL. [14]Vigselnotisen med datumet den 23 april 1797 lyder: "Adjunctus Comminstri Herr Michael Envall samt Enke Fru Ulrica Ygbergfödd Forsslöf, sammanwigde uti Prestgården."

Källor

[1]Mo (HÄL) AI:3, husförhörslängd 1784-1803, uppsl. 60, Genline ID: 2213.28.40800
  
[2]Hille AI:3, husförhörslängd 1776-1778, uppsl. 24
  
[3]Se Lysning
  
[4]Se Arvsskifte
  
[5]Bouppteckningar 1793-1795, nr 24, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
[6]C:4, f. 46r, Genline ID: 700.16.22800
  
[7]C:4, f. 46v, Genline ID: 700.16.22900
  
[8]C:4, f. 49v
  
[9]Bouppteckningar 1801-1804, nr 178, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
[10]Se Bouppteckning
  
[11]Bouppteckningar 1808-1809, nr 45, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
[12]Lysningsbrev, Norrala HV:2 (1776-1804), HLA
  
[13]C:4, f. 98r
  
[14]C:4, f. 101r